Podmiot odpowiedzialny


Hufgard Polska Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 44/46
42-209 Częstochowa

 

NIP 949-204-24-56

tel: +48 (034) 360 46 94
fax: +48 (034) 360 46 98

godz. pracy 08:00-16:00


e-mail: biuro@desical.pl

Dystrybutor

Hufgard Polska Sp. z o.o.
ul. Rząsawska 44/46
42-209 Częstochowa

 

NIP 949-204-24-56

tel: +48 (034) 360 46 94
fax: +48 (034) 360 46 98

godz. pracy 08:00-16:00


e-mail: biuro@desical.pl