Ogólnopolskie testy skuteczności Desical®

Dr med Werner Voss

lekarz dermatolog,
wenerolog,

alergolog, flebolog 
lekarz środowiskowy.

 

Dermatest GmbH
Engelstr. 7

48143 Münster Niemcy.
Tel: +49 251 4882249

faks: +49 251 4902727
www.dermatest.de

info@dermatest.de

Badania dermatologiczne Desical® przeprowadzone na ludziach. Przeprowadzone pod kontrolą lekarską badania dermatologiczne preparatu DESICAL®

 

 


W przypadku preparatu Desical® w otwartym teście skórnym zgodnie z dyrektywami międzynarodowymi – produkt NIE wykazał toksyczno-drażniących reakcji skórnych.

WYNIK: „bardzo dobry”

Regulamin akcji

kliknij na ikonkę po lewej i pobierz plik PDF